Verejné poďakovanie zamestnancom

Touto cestou by som chcela verejne poďakovať všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom zariadenia SVETLO Krupina, n.o. , ktorí obetavo a ochotne robili všetko pre to, aby boli priestory úspešne zrekonštruované, upravené a prispôsobené tak, aby od 01.05.2017 bolo možné poskytovanie služieb v zariadení spustiť.

Dovolím si z tohto miesta vysloviť azda najväčšie poďakovanie vedúcej sestre zariadenia Mgr. Stanislavovi Lendvayovi, ktorý v rámci svojho voľného času dennodenne prispieval svojou zručnosťou a tvorivosťou pri prerábaní novovzniknutých  priestorov. Počas procesu premeny priestorov kolektív pracovníkov preukázal nemalé úsilie, osobnú zaangažovanosť, ochotu a snahu odviesť svoju prácu čo najlepšie, aby novootvorené zariadenie spĺňalo všetky požiadavky na kvalitu prostredia, poskytovaných služieb a taktiež vhodné podmienky na výkon úkonov súvisiacich s každodennou starostlivosťou o prijímateľov sociálnych služieb.

Aj vďaka námahe a dobrovoľnej práci zamestnancov SVETLO Krupina, n.o. bolo možné začať od 01.05.2017 v zariadení  poskytovať klientom služby tak, aby bolo zabezpečené ich pokojné a dôstojné prežívanie každého ich dňa a práve za to im patrí úprimná VĎAKA!   

Mgr. Lenka Ližbetinová 

riaditeľka SVETLO Krupina, n.o.