Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

Chystáme úpravu parku

Radi by sme oznámili, že v spolupráci s Mestom Krupina sa chystá obnova a úprava parku, ktorý sa nachádza v areáli nemocnice. Momentálne vybavenie v parku nie je pre našich klientov vhodné, nakoľko je tam iba jedna lavička a nie je do parku vyhovujúci prístup.

Priestory tohto parku poskytujú však možnosť príjemného posedenia v tichom prostredí, kde by sme neboli nikým rušený a mohli by sme si zaspievať a zaspomínať nahlas.

Cieľom je vybaviť park lavičkami pre našich klientov, aby sme si mohli pri príjemnom rozhovore posedieť v chládku i na slniečku a upraviť protišmykovo jestvujúci vchod do parku z nemocnice, nakoľko nie je protišmykovo upravený a je ťažko použiteľný pre chodiacich klientov ako aj pre tých, ktorí používajúc invalidný vozík.

Na novú úpravu parku sa tešíme a dúfame, že nám prispeje k dobrej nálade a pohode a spríjemní nám nejeden deň 