Sponzori

Zariadenie sociálnych služieb Svetlo Krupina ďakuje všetkým sponzorom a darcom, ktorí poskytli pre naše zariadenie vecné a finančné dary a svojou podporou prispeli ku skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.


Rok 2024

BROTHER Krupina - hlavného sponzora pre oblasť tonerov a tlačiarní