Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

Stravovanie

    Stravovanie je zabezpečené na základe uzatvorenia zmluvy s oddelením liečebnej výživy a stravovania Nemocnice Zvolen a.s. prevádzka "Nemocnica Krupina“ kde sa podľa zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a požiadaviek obyvateľov pripravujú jedlá podľa všeobecne platných receptúr. 

    Jednotlivé druhy stravy sú – racionálna, diabetická a iné diéty podľa odporúčania lekárov. V rámci celodennej stravy sa klientom poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetikov ešte aj druhá večera. Klientom, ktorí majú problémy pri konzumovaní stravy sa mäsité jedlá mixujú. 

    Mobilní  klienti stolujú  v jedálni zariadenia s obsluhou. Čiastočne imobilným klientom sa strava podáva a pri jedálenských stoloch, ktoré sa nachádzajú v priestoroch chodby zariadenia na strane A a strane B. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách, v prípade potreby za asistencie personálu. Klientom v ťažkom zdravotnom stave je strava doplňovaná o nutridrinky.