Stravovanie

    Stravovanie je zabezpečené na základe uzatvorenia zmluvy s oddelením liečebnej výživy a stravovania Nemocnice Zvolen a.s. prevádzka "Nemocnica Krupina“ kde sa podľa zásad zdravej výživy s prihliadnutím na zdravotný stav a požiadaviek obyvateľov pripravujú jedlá podľa všeobecne platných receptúr. 

    Jednotlivé druhy stravy sú – racionálna, diabetická a iné diéty podľa odporúčania lekárov. V rámci celodennej stravy sa klientom poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a pre diabetikov ešte aj druhá večera. Klientom, ktorí majú problémy pri konzumovaní stravy sa mäsité jedlá mixujú. 

    Mobilní  klienti stolujú  v jedálni zariadenia s obsluhou. Čiastočne imobilným klientom sa strava podáva a pri jedálenských stoloch, ktoré sa nachádzajú v priestoroch chodby zariadenia na strane A a strane B. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách, v prípade potreby za asistencie personálu. Klientom v ťažkom zdravotnom stave je strava doplňovaná o nutridrinky.