Na príkaz nášho zriaďovateľa, ktorým je Mesto Krupina a vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a na území celej SR Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že od 1.10.2020 do 15.11.2020je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Výnimka môže byť udelená len príbuzným, ktorý sa preukážu negatívnym testom na COVID – 19 nie starším ako 48 hodín.
Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta a predseda Správnej rady SVETLO Krupina n.o.

Kontakt

IMG_6451

Identifikačné údaje

Názov organizácie:SVETLO Krupina, n.o.
ZriaďovateľMesto Krupina
Právna forma:nezisková organizácia zapísaná v registri Okresného úradu v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-5/2017
Sídlo organizácie:29. augusta 630/25, 963 01 Krupina
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:IBAN SK29 0200 0000 0037 9783 3053
IČO:50772155
DIČ:2120469978


Kontakty na zamestnancov

Štatutárny zástupca:Mgr. Lenka Hudecová
telefón: +421 903 64 77 81
riaditel@svetlokrupina.sk
Zodpovedný zástupca za poskytované sociálne služby:Mgr. Anna Surovcová
aninasur@gmail.com
Sociálny úsek:Bc. Miriama Darnadiová
Telefón: +421 45 53 23 988
asistentsp@svetlokrupina.sk
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek:Mgr. Stanislav Lendvay
Telefón: +421 45 53 23 940
veducasestra@svetlokrupina.sk