Kontakt

IMG_6451

Identifikačné údaje

Názov organizácie:SVETLO Krupina, n.o.
ZriaďovateľMesto Krupina
Právna forma:nezisková organizácia zapísaná v registri Okresného úradu v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-5/2017
Sídlo organizácie:29. augusta 630/25, 963 01 Krupina
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:IBAN SK29 0200 0000 0037 9783 3053
IČO:50772155
DIČ:2120469978


Kontakty na zamestnancov

Štatutárny zástupca:Mgr. Lenka Hudecová
telefón: +421 903 64 77 81
E-mail: riaditel@svetlokrupina.sk
Administratívno – ekonomicky úsek:Oľga Hanusková
Telefón: +421 45 53 23 988
E-mail: administrativa@svetlokrupina.sk
Zodpovedný zástupca za poskytované sociálne služby:Mgr. Anna Surovcová
Telefón: + 421 903 96 93 45
E-mail: aninasur@gmail.com
Sociálny úsek:Bc. Miriama Darnadiová
Telefón: +421 45 53 23 940
E-mail: asistentsp@svetlokrupina.sk
Ošetrovateľský úsek:Mgr. Stanislav Lendvay
Telefón: +421 45 53 23 940
E-mail: veducasestra@svetlokrupina.sk