Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

Kontakt

IMG_6451

Identifikačné údaje

Názov organizácie:SVETLO Krupina, n.o.
ZriaďovateľMesto Krupina
Právna forma:nezisková organizácia zapísaná v registri Okresného úradu v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-5/2017
Sídlo organizácie:29. augusta 630/25, 963 01 Krupina
Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:IBAN SK29 0200 0000 0037 9783 3053
IČO:50772155
DIČ:2120469978


Kontakty na zamestnancov

Štatutárny zástupca:Mgr. Lenka Hudecová
telefón: +421 903 64 77 81
riaditel@svetlokrupina.sk
Zodpovedný zástupca za poskytované sociálne služby:Mgr. Anna Surovcová
aninasur@gmail.com
Sociálny úsek:Bc. Miriama Darnadiová
Telefón: +421 45 53 23 988
asistentsp@svetlokrupina.sk
Ošetrovateľsko - opatrovateľský úsek:Mgr. Stanislav Lendvay
Telefón: +421 45 53 23 940
veducasestra@svetlokrupina.sk