Poradovník čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby

poradovnik
P.č.Meno a priezivskoAdresa
1.BABICOVÁ A.Horný Badín
2.PLAGUTOVÁ M.Beluj
3.STRIEŽOVÁ A.Lieskovec
4.OLEJOVÁ E.Selce
5.DENDIŠOVÁ M.Horný Badín
6.VÝBOCHOVÁ C.Krupina
7.BABICOVÁ B.Hnúšťa
8.BEZEKOVÁ A.Záježová
9.DANIELOVÁ Z.Zvolen
10.BELLÁKOVÁ E.Krupina
11.ĽUPTÁKOVÁ A.Zvolen
12.KRISTEĽOVÁ A.Dobrá Niva
13.OBRTANCOVÁ I.Krupina
P.č.Muži
1.KRIŠTOFÍK J.Čabradský Vrbovok
2.Ferienčík J.Víglaská Huta
3.Valenčať P.Dolné Mladonice
4.Belko J.Divinka
5.Šimko J.Devičie
6.Slivka M.Zvolen


aktualizované 12.2.2020