Poradovník čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby

poradovnik
P.č.Meno a priezivskoAdresa
1.BABICOVÁ A.Horný Badín
2.PLAGUTOVÁ M.Beluj
3.STRIEŽOVÁ A.Lieskovec
4.OLEJOVÁ E.Selce
5.POLIAKOVIČOVÁ B.Žarnovica
6.VLČEKOVÁ J.Lovinobaňa
7.HRMOVÁ E.Krupina
8.PEŤKOVÁ V.Detva
9.DENDIŠOVÁ M.Horný Badín
10.VÝBOCHOVÁ C.Krupina
11.MATUŠOVOVÁ A.Dačov Lom
12.BABICOVÁ B.Hnúšťa
13.BEZEKOVÁ A.Záježová
14.DANIELOVÁ Z.Zvolen
15.BRODNIANSKÁ A.Krupina
16.BELLÁKOVÁ E.Krupina
17.ĽUPTÁKOVÁ A.Zvolen
18.KRISTEĽOVÁ A.Dobrá Niva
P.č.Muži
1.KRIŠTOFÍK J.Čabradský Vrbovok
2.Ferienčík J.Víglaská Huta
3.Valenčať P.Dolné Mladonice
4.Belko J.Divinka
5.Šimko J.Devičie


aktualizované 10.1.2019