Poradovník čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby

poradovnik
P.č.Meno a priezivskoAdresa
1.BABICOVÁ A.Horný Badín
2.PLAGUTOVÁ M.Beluj
3.STRIEŽOVÁ A.Lieskovec
4.OLEJOVÁ E.Selce
5.POLIAKOVIČOVÁ B.Žarnovica
6.VLČEKOVÁ J.Lovinobaňa
7.HRMOVÁ E.Krupina
8.PEŤKOVÁ V.Detva
9.DENDIŠOVÁ M.Horný Badín
10.VÝBOCHOVÁ C.Krupina
11.MATUŠOVOVÁ A.Dačov Lom
12.BABICOVÁ B.Hnúšťa
13.TÓTHOVÁ M.Krupina
14.BEZEKOVÁ A.Záježová
15.DANIELOVÁ Z.Zvolen
16.BRODNIANSKÁ A.Krupina
17.BELLÁKOVÁ E.Krupina
18.ĽUPTÁKOVÁ A.Zvolen
P.č.Muži
1.KRIŠTOFÍK J.Čabradský Vrbovok
2.Ferienčík J.Víglaská Huta
3.Valenčať P.Dolné Mladonice
4.Belko J.Divinka
5.Šimko J.Devičie


aktualizované 03.12.2019