Poradovník čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby

poradovnik
P.č.Meno a priezivskoAdresa
1.Babicová A.Horný Badín
2.Plagutová M.Beluj
3.Striežová A.Lieskovec
4.Olejová E.
Selce
5.Poliakovičová B.Žarnovica
6.Vlčeková J.Lovinobaňa
7.Hrmová E.Krupina
8.Peťková V.Detva
9.Dendišová M.Horný Badín
10.VÝBOCHOVÁ C.Krupina
11.MATUŠOVOVÁ A.Dačov Lom
12.FIDLUŠOVÁ M.Sebechleby
13.Babicová B.Hnúšťa
14.Tóthová M.Krupina
15.Bezeková A.Zaježová
16.Danielová Z.Zvolen
P.č.Muži
1.Ližbetin Š.Dolné Mladonice
2.KRIŠTOFÍK J.Čabradský Vrbovok
3.Ferienčík J.Víglaská Huta
4.Valenčať P.Dolné Mladonice
5.Belko J.Divinka


aktualizované 2.10.2019