V tejto zložitej situácii, v ktorej sa nachádza naša spoločnosť, prichádza pomoc a podpora od značky L'Oréal Paris.

received_2336680206624772

Naše zariadenie sa v týchto chvíľach veľmi potešilosponzorskému daru, ktorý nám venovala spoločnosť L´Oréal v  spolupráci s nadáciou SOCIA., s ktorej pomocou nám venovali 16 litrov čistiacich gélov na ruky a 15 litrov šampónov na vlasy.

V nadväznosti na súčasnú pandémiu ochorenia COVID-19 sa aj skupina L'Oréal snaží pomáhať prostredníctvom európskeho programu solidarity. V rámci aktivít na podporu boja proti koronavírusu vyrobila okrem iného pod značkou L'Oréal Paris 2 milióny hydro-alkoholových čistiacich gélov na ruky, ktoré sú určené najmä pracovníkom v zdravotníctve a v zariadeniach pre seniorov.

Čistiace gély na ruky a šampóny, ktoré nám spoločnosť L´Oréal venovala u nás určite nájdu využitie, nielen u zamestnancov, ktorí sa už niekoľko týždňov obetavo starajú o seniorov, ale aj u našich klientov. Radi by sme sa preto čo najsrdečnejšie horeuvedenej spoločnosti a nadáciipoďakovalia popriali im veľa pracovných a osobných úspechov. Ešte raz – srdečná vďaka!

Priložené fotografie