Pozdravy od detí

pozdravy veľká noc

Srdečne ďakujeme deťom z Domčeka CVČ Krupina, ktoré nám spravili takéto krásne pozdravy.

Pozdravy sú zatavené a tým sú dezinfikovateľné! 

Deti, ste hlavičky!

Veľká vďaka, spravili ste nám naozaj radosť!