Poďakovanie podporovateľom

Vážení priatelia a podporovatelia zariadenia SVETLO Krupina, n. o., týmto spôsobom by sme Vám ešte raz chceli poďakovať za vašu priazeň, pomoc a podporu pri skvalitňovaní našich služieb, materiálneho vybavenia a vylepšovaní štandardov pri poskytovaní služieb v našom zariadení. Vaša pomoc a podpora pre nás veľa znamená a bez nej, by sme neboli schopní zabezpečovať naše služby tak kvalitne a dobre ako je tomu teraz, preto aj týmto spôsobom Vám chceme všetkým poďakovať. 

ĎAKUJEME pani Anne Baťovej – ARGO s rodinou, pani Lapinovej LARO, v.o.s., spoločnosti GRD s.r.o. , za pomoc, ktorú ste  preukázali nášmu zariadeniu počas prerábania, veľmi si to ceníme.

V mene klientov a zamestnancov nášho zariadenia srdečne ďakujeme spoločnosti BROTHER Industries Slovakia s.r.o., ktorá  všetkých prekvapila krásnym a hodnotným  sponzorským darom.  Pre uľahčenie práce v zariadení nám venovala multifunkčnú tlačiareň Brother. Veľmi si to ceníme a ešte raz ďakujeme!

Zariadenie SVETLO Krupina, n.o. vyjadruje pánovi Mudrákovi a jeho rodine poďakovanie za sponzorský dar, ktorým sme mohli dovybaviť naše novootvorené priestory. Ďakujeme za pomoc, ktorú ste  preukázali pre naše zariadenia, veľmi si to vážime a touto cestou ešte raz ďakujeme!