POĎAKOVANIE BBSK ZA POSKYTNUTIE DOTÁCIE

20190902_152107

Zariadenie sociálnych služieb SVETLO Krupina, n.o. by sa týmto chce poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie finančnej dotácie na projekt "Propagácia zariadenia sociálnych služieb SVETLO Krupina, n.o.“ v sume 500,00 €.

Cieľom tohto projektu bolo zosumarizovať  informácie o zariadení SVETLO Krupina, n.o. do informačného letáku a plagátov, ktoré budú dostupné pre širokú verejnosť a ktorý reprezentuje mesto Krupina. Účelom distribuovania letákov a plagátov širokej verejnosti je najmä zvýšenie miery informovanosti obyvateľstva okresu Krupina o poskytovaní sociálnych služieb v zariadení, ktorého zriaďovateľom je Mesto Krupina a o možnosti ich využitia.

Zariadenia sociálnych služieb nemajú dostatok finančných prostriedkov nakoľko sa prioritne riešia výdavky spojené s prevádzkou, na opravy a údržby, a preto na takéto výdavky nie je dostatok finančných prostriedkov.

Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja sa nám podarilo zakúpiť:

 • 1200 kusov propagačných a informačných letákov,

 • 100 kusov plagátov veľkosti A4,

• 100 kusov plagátov veľkosti  A3.

Zároveň by sme chceli poďakovať kreatívnemu štúdiu r65studio za veľmi pekne navrhnutý dizajn plagátu a letáku.

Priložené fotografie