Október mesiac úcty k starším

394389192_316048087803131_1322796745840894320_n

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším naše zariadenie navštívil pán primátor Ing. Radoslav Vazan, ktorý našich prijímateľov obdaroval pekným kvietkom.

Návštevou nás poctili deti z MŠ Malinovského ale aj žiačky zo ZŠ E.M. Šoltésovej, deťom ďakujeme za pekný program. Slovom a spevom náš potešili členovia z Jednoty dôchodcov Vartovka. Slaným pečivom našich prijímateľov pri príležitosti mesiaca úcty k starším obdarovala COOP Jednota Krupina.

Všetkým zo srdca ĎAKUJEME. 

Priložené fotografie