NOVÁ ODDYCHOVÁ ZÓNA PRE SENIOROV

1.

„Cieľom projektu „Oddychová zóna pre seniorov“ bolo vybudovať pre našich klientov miesto, ktoré sa bude nachádzať v priestoroch zariadenia a bude slúžiť na individuálne trávenie voľného času. Podarilo sa nám zakúpiť 4 ks kresiel a 4 ks pohoviek, ktoré sú praktické svojimi rozmermi a pohodlné pre našich seniorov.

Vo vybudovanej oddychovej zóne, ktorá je dostupná nie len pre našich klientov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, môžu klienti tráviť čas pozeraním televízie, čítaním kníh, lúštením krížoviek, rozhovormi alebo iným činnostiam.

Účelom zakúpenia nových kresiel a pohoviek bolo najmä upraviť prostredie, ktoré bude svojou funkčnosťou a vzhľadom pre obyvateľov zariadenia účelne, primerane, prakticky a aj esteticky spĺňať svoj účel a to pohodlný oddych, ktorý si naši seniori zaslúžia. Jedným z cieľov bolo teda okrem iných pozitívnych prínosov aj zvýšenie kvality poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov.“

Za podporu ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju.

Priložené fotografie