Na príkaz nášho zriaďovateľa, ktorým je Mesto Krupina a vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a na území celej SR Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že od 1.10.2020 do 15.11.2020je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Výnimka môže byť udelená len príbuzným, ktorý sa preukážu negatívnym testom na COVID – 19 nie starším ako 48 hodín.
Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta a predseda Správnej rady SVETLO Krupina n.o.

Marec je mesiacom kníh

beseda marec5

Drahí priatelia! Marec je mesiac venovaný knihám a preto sme ku nám do zariadenia pozvali na milú návštevu-pani spisovateľku Ivetu Zaťovičovú. Pani Zaťovičová napísala už 5 kníh a na šiestej aktuálne pracuje.

Jej kniha "PRÍĎ V MÁJOVÚ NEDEĽU" začína v roku 1944 a viaže sa ku Krupine a ku okolitým obciam. Príbeh knihy hovorí o vojne, o živote, o šťastí a náhodách, ktoré ho neraz zachránia, o láske, o slovách vypovedaných a o tých, ktoré nosíme hlboko vo svojom srdci a hoci ich nikdy nevyriekneme, osoba, ktorej patria ich počuje vždy, keď sa stretneme. Beseda bola v uvoľnenej a živej atmosfére, téma nám bola blízka, pretože obdobie vojny a aj po vojne si my pamätáme najlepšie.

Skutočne veľmi ďakujeme za čas, ochotu a dobrú vôľu pani spisovateľky prísť medzi nás, ako aj za jej knihy, ktoré nám do zariadenia darovala a prajeme jej do života najmä zdravie, spokojnosť a nikdy nechýbajúcu inšpiráciu pre ďalšie diela.

Priložené fotografie