Majáles

6

Dňa 25.5.2023 sme mali u nás  majáles z ktorého mali naši klienti veľkú radosť. Ďakujeme aj za hudobný doprovod  P.Sedmák & M.Bellák

Priložené fotografie