KINO PRE SENIOROV - VĎAKA PODPORE BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

6.

Cieľom projektu „Kino pre seniorov“ bolo zvýšiť kvalitu kultúrnych zážitkov viažúcich sa na zrakové vnímanie seniorov. S pribúdajúcim vekom seniorov sa zhoršuje ich zrakový vnem a nie je pre nich už takým potešením sledovanie filmov, záznamov z rôznych vystúpení či kultúrnych udalostí na malom televíznom prijímači. Celkovo bolo pre nás problematické pri záujme väčšej skupiny našich seniorov o spoločné sledovanie programu, umiestniť ich na vozíkoch ku televíznemu prijímaču tak, aby si navzájom nezakrývali výhľad na televíziu, aby dobre počuli a aby sa neobmedzovali a mali aj možnosť pohybu.

A pritom je práve spoločné sledovanie rôznych filmov, dokumentov a aj záznamov z udalostí, ktoré  sa odohrali v zariadení veľmi obľúbenou činnosťou medzi seniormi. Účelom tohto projektu bolo vylepšiť podmienky poskytovanej sociálnej služby a technikou kompenzovať následky zdravotných obmedzení našich seniorov, tak, aby si mohli aj vo vysokom veku napriek zdravotným obmedzeniam dopriať kultúrne obohatenie počas celého roka.

Vďaka podpore BBSK sa nám podarilo získať finančné prostriedky vo výške 520,00 eur a zrealizovať nákup príslušenstva, ktorým môžeme zvyšovať kvalitu kultúrnych zážitkov priamo v zariadení a potešiť nejedného diváka.


ĎAKUJEME

Priložené fotografie