Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

Ďakujeme nadácii Zrak

Ďakujeme nadácii zrak
Dnes by sme chceli čo najsrdečnejšie poďakovať.

Uplynulé obdobie bolo ťažké, no tak ako prinieslo námahu a vyčerpanie, prinieslo aj dobrých ľudí s odhodlaním a úmyslom pomôcť. 

Nadácia Zrak nás obdarila dvoma kusmi uzatvorených nepriamych germicídnych žiaričov "Sterillight Air". Tieto žiariče nám pomáhajú denne pri výkone nášho povolania a pri
ochrane našich klientov a personálu. Vďaka týmto prístrojom dokážeme účinne a efektívne  udržiavať priestory a vzduch v zariadení dezinfikované.

Ďakujeme!