Cvičný požiarny poplach a evakuácia osôb

IMG_20220119_131715

Dnes u nás v zariadení prebiehal mimoriadny nácvik cvičného požiarneho poplachu a evakuácie osôb. Nácvik bol vykonaný na základe usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Účelom usmernenia je ochrana zdravia a života prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb.

Ďakujeme všetkým zúčastneným osobám!

Priložené fotografie