Aktívny začiatok nového roka 2020

overbally

19.12. nám scénku zahrali aj deti zo ŠK pri ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej. Ďakujeme!

Priložené fotografie