Poradovník čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby

poradovnik
P.č.Meno a priezivskoAdresa
1.Babicová A.Horný Badín
2.Plagutová M.Beluj
3.Striežová A.Lieskovec
4.Olejová E.
Selce
5.Poliakovičová B.Žarnovica
6.Vlčeková J.Lovinobaňa
7.Hrmová E.Krupina
8.Peťková V.Detva
9.Dendišová M.Horný Badín
10.Havašová V.Krupina
11.VÝBOCHOVÁ C.Krupina
12.MATUŠOVOVÁ A.Dačov Lom
13.FIDLUŠOVÁ M.Sebechleby
14.Babicová B.Hnúšťa
P.č.Muži
1.Ližbetin Š.Dolné Mladonice
2.BALKO J.Litava
3.KRIŠTOFÍK J.Čabradský Vrbovok


aktualizované 15.6.2019