Poradovník čakateľov o zabezpečenie sociálnej služby

poradovnik
P.č.Meno a priezivskoAdresa
1.Babicová A.Horný Badín
2.Plagutová M.Beluj
3.Striežová A.Lieskovec
4.Olejová E.
Selce
5.Poliakovičová B.Žarnovica
6.Vlčeková J.Lovinobaňa
7.Hrmová E.Krupina
8.Peťková V.Detva
9.Dendišová M.Horný Badín
10.Havašová V.Krupina
11.VÝBOCHOVÁ C.Krupina
12.MATUŠOVOVÁ A.Dačov Lom
13.FIDLUŠOVÁ M.Sebechleby
14.Babicová B.Hnúšťa
15.Petrušková G.Drženice
16.Tóthová M.Krupina
P.č.Muži
1.Ližbetin Š.Dolné Mladonice
2.BALKO J.Litava
3.KRIŠTOFÍK J.Čabradský Vrbovok
4.Ferienčík J.Víglaská Huta


aktualizované 2.9.2019