Rekonštrukcia našich priestorov

10

Počas dvoch mesiacov pred začatím poskytovania služieb v zariadení SVETLO Krupina, n.o. prebiehala v priestoroch budúceho zariadenia intenzívna rekonštrukcia. Vzhľadom na fakt, že bolo plánované rozšíriť kapacitu bývalého zariadenia o sedem klientov, z bývalých 25 klientov na terajších 32  , bolo potrebné zrekonštruovať tretie krídlo horného poschodia nemocnice, na ktorom zariadenie sídli a zatiaľ využívané nebolo a zároveň zmodernizovať a prispôsobiť priestory už jestvujúce. 

Rekonštrukcia prebiehala postupne, počas dvoch mesiacov práce prebiehali svojpomocne a zapojil sa do nich celý kolektív zamestnancov, ako aj niektorí rodinní príslušníci. Každý priložil ruku k dielu čím mohol, od prác priamo v budove až po zabezpečenie lepšieho a krajšieho vybavenia priestorov.

Priestory boli obnovené, vymaľované, v izbách boli vymenené podlahy ,prebehla kompletná rekonštrukcia kúpeľní a pribudla nová jedáleň ako aj kancelárske priestory a denná miestnosť vedúcej sestry.

Klienti boli umiestnení do vyhovujúcich izieb, ktoré spĺňajú zákonom definované požiadavky na priestory v zariadeniach pre seniorov a teda už nič nebránilo tomu, aby sa dvojmesačné úsilie mohlo stať zmysluplným a zariadenie mohlo začať fungovať.    

Preto s potešením oznamujeme, že zariadenie funguje vo vynovených priestoroch, ktoré aktívne skrášľujeme na spoločných aktivitách a robíme ho čoraz útulnejším, aby v ňom okrem krásy, bolo vidieť aj kúsok domova :)